Portal Niedziela - 20 maja 2018 Bazylego, Bernardyna, Krystyny      "Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich". Mikołaj Gogol
Menu
Szukaj
Pokolenie Jana Pawła II
2005-05-21 Targi z rozmachem

Swój udział zapowiedziało 50 firm i wystawców

Dzisiaj w Centrum Handlowym "Targowica" rozpoczynają się dwudniowe III Miechowskie Targi Ekologiczne.

Majowa impreza o charakterze biznesowego pikniku, organizowana przez Urząd Gminy i Miasta od trzech lat, ma na celu popularyzowanie lokalnej strategii rozwoju ekologicznej gospodarki energetycznej (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii), zainteresowanie instytucji oraz rolników niekonwencjonalnymi źródłami energii oraz ożywienie wiejskiego rynku pracy.

W "Targowicy" zaprezentują się m.in.: firma "Hibernatus" z Wadowic (pompy ciepła), "Giersch" ze Szczecina (elektrownie wiatrowe dla gospodarstw indywidualnych o mocy 9-25 kW), Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach (usługi doradcze dla rolników, wydawnictwa), grupa producentów ziemniaków sadzeniaków - Bogusław Zięba z Biskupic, PGK "System" z Osielska (kotły na drewno firmy "Hag Bawaria"), "Szkółka drzew i krzewów" Krzysztofa Borkowskiego z Miechowa (drzewka i krzewy ozdobne), Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Miechowie (wyroby mleczarskie), Zakład Gospodarki Komunalnej w Miechowie (produkcja i dostawy energii cieplnej, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, wywóz nieczystości), Zbigniew Żydło z Książa Wielkiego (ekologiczne sadzonki drzew i kwiatów), "Stopexim" Elżbiety Szopy z Liszek (przyczepy i części), "Termatex" z Suchedniowa (palnik bioekologiczny "Bioterm"), "Ecovarm" z Kielc (automatyczny kocioł na biopaliwa, kolektor słoneczny, rębak), MPBP Eugeniusza Poręby z Miechowa (technika grzewcza, systemy solarne, oczyszczalnie ścieków), "Luskar-1" z Krakowa (kotły miałowe, retortowe, tłokowo-miałowe, stalowe, żeliwne, kotły na pelety i owies), "Ogniwo" z Biecza (kotły komorowe na paliwo stałe, retortowe, na węgiel "groszek"), "Neon" z Poczesnej (kolektory słoneczne, systemy solarne), "Sotralentz" z Pruszkowa (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę oraz olej opałowy), "Technika grzewcza" z Hajnówki (wielopaliwowe kotły c.o. na paliwa stałe "Żubr"), "Metalerg" Jana Cieślaka z Oławy (kotły opalane słomą, drewnem i wierzbą), "Kielar" z Nierodzina (kotły żeliwne, wielopaliwowe z podajnikiem), "Solarpol" z Sułkowic (kolektory słoneczne, baterie fotowoltaniczne), "Kotłobud" z Pleszewa (kotły c.o. na paliwo stałe), "Tronic" z Kielc (nowoczesne ekonomiczne systemy ogrzewania), "Alchemik" z Inowrocławia (brykieciarki hydrauliczne do brykietowania słomy, trocin, makulatury, wierzby i innych roślin energetycznych), "Paradigma" z Dąbrowy Górniczej (kolektory słoneczne, systemy solarne), dr inż. Tomasz Dzik z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (palnik turystyczny), "Ecobamal" z Kalinowa (brykiety opałowe, sadzonki roślin energetycznych), "Teknamotor" z Ostrowca Świętokrzyskiego (rębaki tarczowe mobilne, bębnowe, sektorowe do rozdrabniania wierzby energetycznej), Centrum Elektroniki Stosowanej z Krakowa (biogazownie rolnicze i systemy biogazowe, zbiorniki, agregaty), "Aparel" z Łęczycy (kolektory słoneczne, absorbenty, segmenty absorbera, sterowniki), "Scandinavian Bioheating System" z Gunnilse w Szwecji (palniki na biomasę).

Pełny wykaz firm można znaleźć w specjalnym wydaniu "Gazety Targowej".

(Dziennik Polski)M i R o


Ogłoszenia
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Studio Komputerowe PST