Portal / Niedziela - 20 maja 2018 Bazylego, Bernardyna, Krystyny      "Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich". Mikołaj Gogol
Menu
Szukaj
Pokolenie Jana Pawła II
Z dworca PKS - Miechów

Godziny odjazdu

Kierunek

Przez

Przewoźnik

4.45

Kraków

Słomniki

p. Kucala „Stefan”

5.20

Kraków

Słomniki

p. Adamus „Gryf Bus”

6.00

Glinica

Poradów

p. Adamus

Kraków

Słomniki

p. Adamus „Gryf Bus”

6.20

Trzonów

Antolka

p. Dróżdż

Kraków

Słomniki

PKS Kraków

6.35

Giebułtów

Książ Wielki

p. Niklewicz

Kozłów

Charsznica

p. Niklewicz

6.40

Katowice

Olkusz

p. Łach

6.50

Glinica

Poradów

p. Adamus

Działoszyce

Słaboszów

p. Domagała

7.00

Jelcza

Charsznica

p. Niklewicz

Racławice

Klonów

p. Grądek

7.05

Kraków

Słomniki

p. Adamus „Gryf Bus”

Kielce

Jędrzejów

PKS Kraków

Charsznica

Chodów

p. Niklewicz

7.10

Działoszyce

Słaboszów

p. Domagała

7.18

Katowice

Olkusz

p. Warzecha

7.20

Kraków

Słomniki

PKS Zawiercie

Żarnowiec

Charsznica

p. Niklewicz

Kozłów

Książ Wielki

p. Pałka

Trzonów

Antolka

p. Dróżdż

Zielenice

Wymysłów

p. Tasak

7.25

Miroszów

Kalina Rędziny

p. Krzysztofik

7.30

Katowice

Olkusz

p. Łach

7.35

Busko Zdrój

Książ Wielki

PKS Będzin

Kozłów

Charsznica

p. Niklewicz

7.40

Katowice

Olkusz

PKS Kraków

Kraków

Słomniki

PKS Kraków

7.45

Działoszyce

Słaboszów

p. Domagała

7.50

Przybysławice

Szreniawa

p. Dróżdż

8.05

Kępie

Charsznica

p. Zaręba

8.10

Katowice

Olkusz

PKS Busko Zdrój

Kraków

Słomniki

PKS Kraków

8.20

Jelcza

Charsznica

p. Niklewicz

Kraków

Słomniki

PKS Jędrzejów

8.25

Racławice

Klonów

p. Krzysztofik

8.35

Działoszyce

Słaboszów

p. Domagała

Proszowice

Racławice

p. Domagała

8.40

Kraków

Słomniki

PKS Jędrzejów

8.45

Jelcza (sb., niedz.)

Charsznica

p. Niklewicz

8.50

Zielenice

Wymysłów

p. Tasak

Kraków

Słomniki

p. Adamus „Gryf Bus”

9.00

Kozłów

Charsznica

p. Niklewicz

9.10

Jelcza

Charsznica

p. Niklewicz

9.15

Kraków

Słomniki

PKS Kielce

Racławice

Klonów

p. Krzysztofik

Trzonów

Antolka

p. Dróżdż

9.20

Kraków

Słomniki

p. Kucala „Stefan”

Działoszyce

Słaboszów

p. Domagała

9.30

Kępie

Charsznica

p. Zaręba

9.40

Kraków

Słomniki

PKS Kraków

Racławice

Klonów

p. Krzysztofik

Kozłów

Charsznica

p. Niklewicz

9.45

Zarogów

Szczepanowie

p. Majcher

10.00

Działoszyce

Słaboszów

p. Domagała

Kazimierza Wielka

Racławice

p. Grądek

Chodowiec

Charsznica

p. Niklewicz

Kozłów (niedz.)

Książ Wielki

p. Pałka

10.05

Zielenice

Wymysłów

p. Tasak

10.10

Jelcza

Charsznica

p. Niklewicz

Kraków

Słomniki

p. Adamus „Gryf Bus”

10.15

Jelcza

Charsznica

p. Niklewicz

10.20

Działoszyce

Słaboszów

p. Domagała

Kępie

Charsznica

p. Zaręba

10.25

Zawiercie

Charsznica

PKS Zawiercie

10.30

Działoszyce

Słaboszów

PKS Myszków

Krzyż (pt. – niedz.)

Słaboszów

PKS Myszków

10.35

Proszowice

Racławice

p. Domagała

Kraków

Słomniki

PKS Kraków

10.38

Dziewięcioły

Wymysłów

p. Majcher

10.40

Przybysławice

Szreniawa

p. Dróżdż

10.45

Działoszyce

Słaboszów

p. Domagała

10.46

Lublin

Busko – Staszów

PKS Katowice

10.50

Kielce

Jędrzejów

PKS Kielce

Kępie

Charsznica

p. Niklewicz

10.55

Działoszyce

Słaboszów

p. Łach

11.00

Trzonów

Antolka

p. Dróżdż

Kraków

Słomniki

p. Adamus „Gryf Bus”

11.05

Kozłów

Książ Wielki

p. Pałka

11.10

Jelcza

Charsznica

p. Niklewicz

Zielenice

Wymysłów

p. Tasak

11.15

Miroszów

Kalina Rędziny

p. Krzysztofik

11.20

Kraków

Słomniki

PKS Zawiercie

Włocławek

Jędrzejów

PKS Włocławek

Działoszyce

Słaboszów

p. Domagała

11.40

Skalbmierz

Racławice

p. Grądek

Giebułtów

Książ Wielki

p. Niklewicz

11.45

Kraków

Słomniki

p. Kucala „Stefan”

11.47

Kazimierza Wielka

Racławice

p. Łach

11.50

Kozłów

Charsznica

p. Niklewicz

Zarogów

Szczepanowie

p. Majcher

11.55

Sosnowiec

Olkusz

PKS Kraków

12.05

Dziemięrzyce

Kalina Rędziny

p. Krzysztofik

12.10

Działoszyce

Słaboszów

p. Domagała

Kraków

Słominki

PKS Kraków

Racławice (sobota)

Klonów

p. Krzysztofik

Kępie

Charsznica

p. Zaręba

12.20

Katowice (pt. – niedz.)

Olkusz

PKS Busko Zdrój

12.25

Kielce

Jędrzejów

PKS Jędrzejów

12.30

Gołcza

Falniów

p. Kucala

Działoszyce

Słaboszów

p. Domagała

Kozłów

Charsznica

p. Niklewicz

12.35

Proszowice

Racławice

p. Domagała

12.40

Jelcza

Charsznica

p. Niklewicz

12.50

Kraków

Słomniki

PKS Włocławek

Dziewięcioły

Wymysłów

p. Majcher

13.00

Kępie

Charsznica

p. Niklewicz

13.06

Bielsko Biała

Katowice

PKS Radom

13.10

Działoszyce

Słaboszów

p. Domagała

Racławice

Klonów

p. Grądek

13.13

Katowice (niedziela)

Olkusz

p. Warzecha

13.20

Żarnowiec

Charsznica

p. Niklewicz

Kraków

Słomniki

p. Kucala „Stefan”

13.22

Radom

Kielce

PKS Radom

13.25

Racławice

Klonów

p. Krzysztofik

Kielce

Jędrzejów

PKS Kraków

13.30

Katowice

Olkusz

p. Łach

Przybysławice

Szreniawa

p. Dróżdż

Zarogów

Szczepanowie

p. Majcher

Zielenice

Wymysłów

p. Tasak

13.35

Jelcza (sb. – niedz.)

Charsznica

p. Niklewicz

13.40

Miechów – Miechów

Witowice

PKS Olkusz

13.45

Kozłów

Charsznica

p. Niklewicz

13.50

Katowice

Olkusz

PKS Myszków

Kraków

Słomniki

p. Adamus „Gryf Bus”

Działoszyce

Słaboszów

p. Domagała

Dziemięrzyce

Kalina Rędziny

p. Krzysztofik

13.55

Trzonów

Antolka

p. Dróżdż

14.00

Giebułtów

Książ Wielki

p. Niklewicz

14.04

Sosnowiec

Olkusz

PKS Będzin

14.05

Zawiercie

Charsznica

PKS Zawiercie

14.07

Kraków

Słomniki

p. Kucala „Stefan”

14.10

Przybysławice

Szreniawa

p. Dróżdż

Kraków

Słomniki

Kraków

14.15

Działoszyce

Słaboszów

p. Domagała

Katowice

Olkusz

PKS Katowice

14.20

Miroszów

Kalina Rędziny

p. Krzysztofik

14.25

Kraków

Słomniki

PKS Kraków

14.35

Proszowice

Racławice

p. Domagała

14.40

Jelcza

Charsznica

p. Niklewicz

Zielenice

Wymysłów

p. Tasak

14.55

Działoszyce

Słaboszów

p. Domagała

Racławice

Klonów

p. Krzysztofik

14.58

Busko Zdrój (sobota)

Książ Wielki

p. Warzecha

15.00

Kazimierza Wielka

Racławice

PKS Kraków

Busko Zdrój

Książ Wielki

p. Warzecha

Kielce

Książ Wielki

PKS Kielce

15.05

Jelcza

Charsznica

p. Niklewicz

Kozłów

Charsznica

p. Niklewicz

15.10

Działoszyce

Słaboszów

p. Domagała

Kraków

Słomniki

p. Adamus „Gryf Bus”

15.15

Proszowice

Racławice

p. Domagała

Glinica

Poradów

p. Adamus

Dziewięcioły

Wymysłów

p. Majcher

15.20

Przybysławice

Szreniawa

p. Dróżdż

Kraków

Słomniki

PKS Zawiercie

Kozłów

Książ Wielki

p. Pałka

Trzonów

Antolka

p. Dróżdż

15.25

Żarnowiec

Charsznica

p. Niklewicz

Zarogów

Szczepanowie

p. Majcher

15.35

Katowice

Olkusz

p. Łach

15.40

Miechów – Miechów

Witowice

PKS Olkusz

Racławice

Klonów

p. Krzysztofik

Kępie

Charsznica

p. Zaręba

Kraków

Słomniki

PKS Kraków

15.50

Zielenice

Wymysłów

p. Tasak

16.00

Działoszyce

Słaboszów

p. Domagała

Skalbmierz

Racławice

p. Grądek

Kępie

Charsznica

p. Niklewicz

16.05

Kraków

Słomniki

p. Adamus „Gryf Bus”

16.10

Busko Zdrój

Książ Wielki

PKS Busko Zdrój

Giebułtów

Książ Wielki

p. Niklewicz

16.20

Jelcza

Charsznica

p. Niklewicz

Działoszyce

Słaboszów

p. Domagała

16.35

Proszowice

Racławice

p. Domagała

16.40

Katowice (niedz.)

Olkusz

p. Łach

Kraków

Słomniki

p. Kucala „Stefan”

17.00

Kraków

Słomniki

PKS Kraków

Działoszyce

Słaboszów

p. Domagała

Racławice

Klonów

p. Krzysztofik

Włoszczowa

Książ Wielki

PKS Jędrzejów

Charsznica

Chodów

p. Niklewicz

Zielenice

Wymysłów

p. Tasak

17.05

Kraków

Słomniki

PKS Kielce

Kozłów

Książ Wielki

p. Pałka

17.30

Kozłów

Charsznica

p. Niklewicz

17.35

Działoszyce

Słaboszów

p. Domagała

17.40

Kraków

Słomniki

p. Kucala „Stefan”

Busko Zdrój

Książ Wielki

p. Warzecha

17.45

Trzonów

Antolka

p. Dróżdż

17.50

Kraków

Słomniki

PKS Kraków

17.55

Jelcza

Charsznica

p. Niklewicz

Działoszyce

Słaboszów

PKS Kraków

18.15

Zawiercie

Charsznica

PKS Zawiercie

Kraków

Słomniki

p. Adamus „Gryf Bus”

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Studio Komputerowe PST